Specialities

Chocolate Custard Twist

1345.0090 - 90 g

Mini Multigrain Croissant

1155.0025 - 25 g

Midi Multigrain Croissant

1155.0042 - 42 g

Multigrain Croissant

1155.0080 - 80 g

Gouda Cheese Pastry

1457.0005 - 105 g

Spinach & Ricotta Pastry

1487.1005 - 105 g

Cheese Swirl

1227.0000 - 100 g